Nr 1 - Populiariausias Lietuvoje

Iškirstos medienos tūrio išeiga pernai ženkliai padidėjo

2015 m. miškų urėdijos iš 1 ha plynų kirtimų gavo nuo 206 ktm (Pakruojo miškų urėdijoje) iki 305 ktm (Veisėjų, Prienų miškų urėdijose) likvidinės medienos. Vidutiniškai visose plyno kirtimo biržėse iškirsta 251 ktm medienos arba 7 ktm daugiau žiūrint 2009-2013 metų vidurkį. Plyni kirtimai buvo atlikti 8893 hektarų plote, iškertant 2280,3 tūkst. ktm medienos. Likvidinės medienos tūrio išeiga, gauta visose plyno kirtimo biržėse, lygi 75,3 % (2014m. ji buvo 72,9 %). Yra tik penkios miškų urėdijos, kuriose šis procentas nesiekia 70 procentų ribos (Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos miškų urėdijos), tačiau net 7 miškų urėdijose šis procentas viršija 80 (Alytaus, Kauno, Kėdainių, Trakų, Valkininkų, Varėnos ir Vilniau miškų urėdijose), dar 14 miškų urėdijų pasiektas likvidinės medienos tūrio procentas – per 75. Kirtavietėse palikta vidutiniškai 15,4 ktm/ha biologinės įvairovės medžių. Trečdalyje visų Lietuvos miškų urėdijų likvidinės medienos išeiga 2015 metais, lyginant su 2009-2013 metais, ženkliai padidėjo. Joniškio, Jurbarko, Kupiškio, Raseinių,Švenčionėlių ir Tauragės miškų urėdijose – daugiau nei 10 ktm/ha, Kazlų Rūdos, Rietavo, Šilutės, Vilniaus miškų urėdijose – daugiau nei 20ktm/ha, Alytaus, Prienų, Valkininkų, Veisėjų miškų urėdijose – daugiau nei 30 ktm/ha. Miškų urėdijose, kuriose miškotvarka atlikta prieš 6 ar daugiau metų ir nėra atlikta brandžių medynų inventorizacija, likvidinės medienos tūrio procentas yra žemesnis. 2015 metais iškirstas perbrendusių medynų plotas, lyginant su 2010 metais, padidėjo 1,63 karto. Pernai Generalinė miškų urėdija, įsteigusi mobiliąją miško kontrolės grupę, kartu su Valstybine miškų tarnyba atliko papildomus valstybinių miškų naudojimo patikrinimus, vertino biržiųatrėžimo kokybę, nustatyto nenukirsto miško tūrio tikslumą, miškų urėdijose pagamintos medienos kiekį ir medienos apskaitą. Praėjusiais metais buvo sugriežtintos ir medienos kirtimų valstybiniuose miškuose priežiūros taisyklės. Generalinės miškų urėdijos informacija.

Grįžti atgal

Miško kainos skaičiuoklė

Sužinok savo miško kainą.

Į kainos skaičiuoklė
Vieta reklamai